Zebranie członków Stowarzyszenia KPGK

zebranie-kpgk-lipiec-2012Prezes Klubu Przyjaciół Gminy Kołbaskowo M. Schwarz na spotkaniu członków, zorganizowanym w przecławskiej świetlicy w dniu 9 lipca powiedziała: Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz mieszkańców gminy Kołbaskowo. Zapraszam serdecznie do współpracy osoby z inicjatywą. Jesteśmy otwarci na pomysły – razem możemy zrobić więcej.

 

Zapisane w Statucie cele stowarzyszenia to przede wszystkim: ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Kołbaskowo, podejmowanie działań mających na celu odbudowę gminnych zabytków, popieranie inicjatyw społecznych w zakresie poprawy warunków życia mieszkańców, upowszechnienie oświaty, kultury, turystyki i sportu, wspieranie działań promujących gminę, aktywizowanie społeczności lokalnej, profilaktyka społeczna i zdrowotna. KPGK zamierza współpracować z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy, które w swoich programach zawierają cele zbieżne z celami Stowarzyszenia. KPGK planuje pozyskiwać środki na działalność statutową z funduszy zewnętrznych - także z UE. Obecnie działalność będzie finansowana przez członków stowarzyszenia.

– Chcemy aktywnie działać na terenie naszej gminy – mówi wiceprezes Adrian Guranowski – i oczywiście wszystkich mieszkańców naszej gminy do tej aktywności zapraszamy. W statucie mamy przewidziany szeroki zakres działalności i zapewne każdy znajdzie dla siebie coś interesującego.

Kilkunastu członków założycieli, wspieranych przez społeczników z terenu gminy, od kilku lat nieformalnie zajmuje się działalnością na rzecz lokalnej społeczności. Do największych, cyklicznie organizowanych przez nich imprez należą: Biała Sobota i Halloween. Organizowane były też spotkania dla młodych mam oraz imprezy taneczne w hotelu Dworskim. Członkowie Klubu Przyjaciół Gminy Kołbaskowo mają wiele pomysłów, które zamierzają wprowadzić w życie. Pierwszym sprawdzianem działalności będzie organizacja kolejnej „Białej Soboty” oraz imprez towarzyszących, jakie odbędą się 15 września w Przecławiu. Temu tematowi poświęcono większą część spotkania. W najbliższym czasie planowany jest też Bal Charytatywny. Zebrani, w większości mieszkańcy Przecławia, wskazywali na konieczność rozszerzenia działalności Stowarzyszenia również na inne miejscowości gminy.